image-default-image
Címzett Döbrentei Gábor
Írás Helye Pest
Dátum 1828. március 9.
Nyelv magyar
Címke kaszinó
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 194/32.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Itt küldöm a’ Tagok neveit.a De ugy gondolom hogy mi ketten, sem én sem Ön, a’ dolgot derekasan el nem fogjuk végezni – Vagy csak nagy fáradozás után ’s későn. Nem volna e Budán egy olly Létel1 vagy Izé,1 a’ ki jutalomért, könyvekbül kikeresné, ki Kamarás ki nem ’s a’ t. – Ki el menne […]

Döbrentei Gábor

Itt küldöm a’ Tagok neveit.a De ugy gondolom hogy mi ketten, sem én sem Ön, a’ dolgot derekasan el nem fogjuk végezni – Vagy csak nagy fáradozás után ’s későn. Nem volna e Budán egy olly Létel1 vagy Izé,1 a’ ki jutalomért, könyvekbül kikeresné, ki Kamarás ki nem ’s a’ t. – Ki el menne egy Tagtol a’ másikhoz és kérdezné. Jó volna ha kinek kinek Predicatumát2 is oda tennénk; inkább azt mint Titulust.

Ha Ön oda haza marad hónap délután, 5 ora tájba ’s tán előbb Ön3 nála megjelenek.

Tegyen addig is a’ mennyit lehet, mert

’Soha nem tér vissza a’ pillantat, mellyet nem használól,

Széchenyi

9. Marb

1 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

2 Latin: nemesi előnév.

3 Törölve egy betű.

a A’ Pesti Casino Tagjainak A.B.C. szerint való feljegyzése és annak alapjai. Pest, 1828.

b A kaszinóra és annak tagjaira való utalás miatt a levél 1828-ban keletkezhetett.