image-default-image
Címzett József nádor
Írás Helye Pozsony
Dátum 1825. november 8.
Nyelv német
Címke tudós társaság
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 195/101.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kéri a nádort, hogy visszaemlékezve édesapja iránti bizalmára vegye pártfogásba egy tudós társaság számára felajánlott anyagi áldozatát.

József nádor

Erlaubena Euer k. H.1 daß ich vor allem Andern ganz kurz, jene Zeiten in E. k. H.1 Ihr Gedächtniß zurückrufen dürfe, in dem E. k. H.1 meinem festigen Vater mit Ihrer Gnade, mit Ihrem2 Zutrauen, mit Ihrer2 Achtung2 beschenkten, jene Zeiten, wo mein Vater durch das Gefühl der unbegränztesten Ehrfurcht für E. k. H.,1 durchdrungen –einsehen lernte, daß Alle Gedanken und Handlungen E. k. H.1 ausschließlich das Wohl, das Glück unseres theueren Vaterlandes zum Ziel habe.

Sind E. k. H.1 so gnädig jene Tage, so wie ich unterthänigst bitte, in Ihre Errinnerung zuruckzubringen, – so darf ich hoffen, daß E. k. H.1 mich, und meine Handlungen mit Wohlwollen und mit Nachsicht beurtheilen werden.

Eur kais- H.1 werden gewiß wissen was sich dem 3ten N– in dem Zirkelb der Stände zugetragen hat3

Ich bin seit vielen Jahren Besitzer von ansehnlichen Gütern – und seit vielen Jahren, wünsche ich zu dem Glück mein LandsLeute kräftig beyzutragen.c — Die Gelegenheit die sich dem 3ten N— darbot, – wo die Warheit, daß die Großen und reichendes Landes,2 Ihnen in der allgemeinen Zahl wenig oder nichts für das Land thun4 nur wenige mit bürgerlichen Tugenden ausgeschmückt sind, laut ausgesprochen ward – Dieser2 Umstand sage ich, hat mich dahin gerissen, im heiligen Eifer – jene Erklärung zu machen, daß ich gerne Ein jähriges Einkommen dahin geben wollte, um so eine Anstallt begründen zu helfen, die gute und ehrliche Hungarn bildet3 dem Lande gute Männer und rechtschaffene Bürger, Seiner M.5 unseren viel gebittenen Kaiser und König aber — treue Unterthanen, und gebildete und taugliche Diener ergreifen würde. —

H.6 von V7 – G. A.8 G. Karoly9 waren von dem selben Gefühlen durchdrungen, mit fortgerissen. – Nun bin ich aber der Erste, und so sind die andern, einzugestehen,10 daß unser Antrag, nicht zu seiner Zeit – nicht an seinen Ort2 gemacht wurde — nur bitte deshalb E. k. H.1 im Namen aller Andern, uns gnädigst entschuldigen, – und die Art unserer Verfahrens, aus Liebe zu unserer Ehrlichen und uneigennützigen Absicht, –2 großmütigst übersehen zu wollen.a

1 Euer kaiserliche/n Hoheit

2 Törölve egy szó.

3 Törölve három szó.

4 Utólag betoldva.

5 Seiner Majestät

6 Herren

7 Vay Ábrahám

8 Andrássy György

9 Károlyi György

10 Törölve két szó.

a A K 195/101. jelzet alatt a József nádornak szánt levél két fogalmazványa található. A fent közölt a II. számmal jelölt verzió, amelyben kevesebb javítás található, így vélhetően ezt a változatot tervezte elküldeni.

b Széchenyi az 1825. november 3-án tartott kerületi ülésen ajánlotta fel egy évi jövedelmét egy tudós társaság felállítására. Felajánlását mások is követték, elsőként Vay Ábrahám, Károlyi György és Andrássy György grófok csatlakoztak hozzá. (Az ajánlatot tevőknek állítanak emléket az 1827. évi 12. törvénycikkben.)

A kerületi ülés törvényelőkészítő fórum volt, így az itt elhangzottakról nem készült jegyzőkönyv, ezért visszaemlékezésekből, naplókból rekonstruálhatóak az aznapi események. Széchenyi naplójában pusztán ennyit jegyzett le erről a napról: „In der Zirkul[ar] Sitzung geprochen; und mich mit allen meinen Landleuten verfeindet.” (SzIN 2. 642.) Ezért az országgyűlésnek és a nádornak tett kötelező nyilatkozatai az első Széchenyitől származó említései felajánlásának.

A fizetés módjára lásd az Országgyűléshez címzett 1826. március 19-i levelét.

c Útkeresésére lásd bővebben: Viszota Gyula 1-2. naplókötetekhez írt bevezetőtanulmányait, Gergely András: Széchenyi ​eszmerendszerének kialakulása. Budapest, 1972. és Oplatka András: Széchenyi István. Budapest, 2005. 9-140.