image-default-image
Címzett Sopron vármegye
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. július 19.
Nyelv magyar
Címke akadémia tudós társaság
Őrzés Helye SOM K.2013.10.36.
Közlés Helye Storno 8–9., Budapesti Szemle 1902. 112. kötet 34.
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Tekéntetes Karok, és Rendek! Hozzám botsájtott Hazafiui Leveleketa a’ Tek.1 Karokk, és Rendekk. nagy öröm érzéssel fogadtam. Hogy ha a’ Tek.1 Karok, és Rendek olly barátsággal vannak hozzám, hogy aztat meg nem vetik, hogy közülök származtam én is részemről azzal szivesen ditsekszem hogy engemet magok Polgár – Atyafiaik közé számlálnak; ami pedig azt a’ meg […]

Sopron vármegye

Tekéntetes Karok, és Rendek!

Hozzám botsájtott Hazafiui Leveleketa a’ Tek.1 Karokk, és Rendekk. nagy öröm érzéssel fogadtam.

Hogy ha a’ Tek.1 Karok, és Rendek olly barátsággal vannak hozzám, hogy aztat meg nem vetik, hogy közülök származtam én is részemről azzal szivesen ditsekszem hogy engemet magok Polgár – Atyafiaik közé számlálnak; ami pedig azt a’ meg ditsérést illeti, mellyel a’ Tek.1 Karok és Rendek engemet meg tisztelni méltoztattak, arra tsak fájdalmas szivvel aztat felelhetem, hogy bár adná az Isten, hogy olly tselekedések, mellyek nem többek, mint egy Hazafinak leg szorossabb kötelességei ollyan mindennapiakká válnának, hogy azokk mivelése semmi ditséretet, ellenben pedig elmulasztása meg vetést, és gyalázatot aratna. —

Hallottam valaha egy közmondást, a’ melly igy szoll: „nints olly hosszu éjjel, hogy utoljára meg ne virradna.” Abban a’ reménységben, hogy Magyar Országnak hajnala fog valaha hasadni, – én magamra nézve addig is azon fogok lenni, hogy a’ Tek.1 Karoknak, és Rendekk. s’ minden jó Hazafiaimnak meg betsüléset meg érdemellem, mellyet eddig meg érdemelni kevés tehetségemben nem volt. —

Ki egyébbaránt betses szivességekbe, és barátságokba ajánlott igaz tisztelettel maradok. — Posonban 19. Juli 1826.b

1Tekintetes

a Sopron vármegye üdvözlő levele: Sopron, 1826. március 31. Lelőhely: SOM K.2013.10.37.

b Protocollum Correspondiarum pro anno 1826, amely tartalmazza Széchenyi 1826. február 15. és június 19. között Hertelendy Györgyhöz, Bereg, Somogy, Sopron és Zala vármegyékhez intézett leveleinek fogalmazványait, amelyekben az akadémiai felajánlását üdvözlő levelekre válaszol.