image-default-image
Címzett Hessen–Homburg huszárezred parancsnoksága
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. június 22.
Nyelv német
Címke pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/378.
Közlés Helye Akadémiai Értesítő 1942. 240-241.
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Küldi a zárszámadás másolatát, a mellékelt igazolással együtt, és azzal a megjegyzéssel, hogy a még el nem számolt külföldi bevételek esetében a számításokat átadta a Pozsonyban állomásozó csapatnak, hogy továbbítsák az ezredhez. Az uniformisra hamarosan befizeti a pénzt a pozsonyi hadipénztárba.

Hessen–Homburg huszárezred parancsnoksága

An Ein löbl.1 k. k.2 Landgrafa zu Hessen Homburg Hussaren Regiments Commando

Zu Tarnopol3

In schuldiger Beantwortung des verehrlichen Schreibens vom 7. dies Monats No 541 erstehe ich nicht Einem löbl.4 Regiments Commando ein Pare der mir zugemittelten Final Abrechnung mit beigefügter Richtigkeitsbestättigung und mit dem fernerem Bemerken zu remittiren, daß in Betreff der annoch zu verrechnenden auswärtigen Geld Empfänge, das instruirte Total Reise Particulare, unter Rückanschluss sämtlicher Communicaten, dem löbl.5 Truppen Divisions Commando in Presburg zur Weiterbeförderung an das löbl.5 Regiments Commando unter Einem überreicht worden sey.

Was die mittelst der Uniformirungs Abrechnungen ausgewiesene Schuld zu 131 fl.6 C. M.7 betrifft, so werde ich solche demnächst an die Presburger Kriegs Cassa gegen Verlagsquittung abführen, und die Verlagsquittung Einem löbl.5 Regiments Commando auf dem kürzesten Wege zukommen zu machen.

Presburg den 22. Juni 1826.8

1 löbliches

2 kaiserlich–königliches

3 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

4 löblichen

5 löbliche

6 florins

7 Conventionsmünzen

8 Egykorú másolat alapján készült, ceruzás javításokkal, amelyeket átvezettek a nyomtatott kiadásba, fenti közlés a kettőt egybevetve és Széchenyi helyesírását vette alapul.

a A 4. huszárezred ekkor Frigyes lovassági tábornok, Hessen-Homburg tartomány fejedelme alá tartozott (1803‒1829), az ezred parancsnoka 1813‒1825 között báró Simonyi József volt. Széchenyi 1820-tól kvietálásáig itt szolgált. SzIN 2. 45.