image-default-image
Címzett Zichy Ferdinánd
Írás Helye Bécs
Dátum 1825. február 5.
Nyelv német
Címke pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/326.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Részletezi sógorának tartozását.

Zichy Ferdinánd

5ten Febr1 1825a

Gr.2 Zichy‘s Angelegenheiten.3

1o ist ein Kapital von 2000 fl.4 C. M.5 sammt Interessen den 3ten Febr1 1826 zu bezahlen.

2° 2000 fl4 C. M.5 von mir zu empfangen, gegen einen Schuldschein von Carl Zichy angenommen.

3° Im Verlauf eines Jahres würde eine Summe von 8000 C. M.5 aufgenommen werden.

4° Ein Rente viagon de 800 fl4 C. M.5 zu bezahlen

Alcantare Mayer in Wien 1 Aprilb

1 Februar

2 Graf

3 Széchenyi aláhúzása.

4 florins

5 Conventionsmünzen

a Egy valószínűleg elküldött levél eredeti vázlata.

b Valószínűleg erre a levélre jött válaszul gróf Zichy Ferdinándnak azon keltezetlen részletezése, amely szerint Zichy tartozásai 56270 forintot tettek ki, s az összeg kamatai 3370 forintra nőtt, mivel évi 3600 forintnyi fizetéséből 1825-öt szintén az adósság törlesztésére kellett fordítania, az egész évre megmaradt 1675 forintból nem tudott megélni. Szeptember 29-én keltezett levelében újra kéri Széchenyit, ne vonja meg tőle támogatását s megköszöni az addig helyette már kifizetett előlegeket.