Széchenyi Pál gróf

A középső Széchényi-fivérnek sem hivatali, sem közéleti ambíciói nem voltak, főleg a gazdálkodással foglalkozott. Öccse némely kezdeményezésénél anyagi támogatóként találkozunk a nevével, az Akadémia alapítására pl. 10 ezer forintot adományozott. Kétszer nősült: első felesége Caroline Mead volt, a második Zichy Emília grófnő. A két házasságból 13 gyerek született, akik közül 10 élte meg a felnőttkort. Széchenyi István pszichotörténetében életrajzírói általában fontos szerepet tulajdonítanak a sógornőjével, Caroline Meaddel 1814-15-ben folytatott rövid szerelmi viszonyának.